13 Şub 2019

30.01.2019tarihinde İdaremiz internet sitesinde 15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 61’inci maddesi ile 2010/13 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge’nin 49’uncu maddesi hükümleri gereğince yer değişikliği ilanı esasları duyurulmuş...