HİZMETLERİMİZ

 • Tevhit  ( Birleştirme ) İşlemleri
  2 yada daha fazla parseli birleştirme işlemi

 

 • İfraz ( Ayırma ) İşlemleri

Arsa, tarla, bahçe vb. arazilerinizi istediğiniz şekil doğrultusunda bölerek ayrı tapular haline getiriyoruz.

 • Yola Terk İşlemleri

Belediye tarafından mevcutta ki imar planına uygun olarak yola terk ve yoldan ihdas işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

 • Aplikasyon İşlemleri
 • Tespit İşlemleri
 •  Kadastral Haritalar
 • Topoğrafik Haritalar
 •  Tematik Haritalar
 •  Halihazır Harita
 • Kamulaştırma Haritaları
 • Plankote ve Rölöve İşlemleri
 •  Parselasyon Planlarının Hazırlanması
 • İçme Suyu Projeleri
 • Atık Su Projeleri
 • Yağmur Suyu Projeleri
 • En Uygun Güzergah Tespiti
 • Yol Kontrol Noktalarının Röper ve GPS Ölçüleri
 • Güzergahın, Profil ve Özel Geçiş Ölçüleri

İNŞAAT ÖLÇÜMLERİ

Mühendisliğin temelini oluşturan ölçüm ve hesap işleri inşaat ölçmelerinde had safhadadır. Plankote, Aplikasyon, Kot Çalışmaları, Altyapı vb. çalışmalar mesleğimizin ürünleridir…

Devamı...

HAZİNE ARAZİSİ TESCİL İŞLEMLERİ

31 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30287 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 382) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliği…

Devamı...

RÖPERLİ KROKİ

Ruhsat alma koşulları 3194 sayılı İmar Kanununun 22’nci maddesinde yer almaktadır. Madde;“Yapı ruhsatiyesi alabilmek için belediye veya valiliğe, yapı sahipleri veya yasal vekillerince dilekçe ile müracaat e…

Devamı...

HALİHAZIR HARİTA YAPIM İŞLERİ

Sayısal Hali Hazır Harita Yapımı Hâlihazır, kelime anlamı olarak içinde bulunulan durum demektir. Hâlihazır Harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Hâlihazır Harita’da n…

Devamı...

İFRAZ (AYIRMA)

a) Tanım Ayrıma işlemi; Tek parça olan bir taşınmazın iki ya da daha fazla parçaya ayrılmasıdır.

Ayırma işlemini teknik ifadelerle tanımlamak gerekirse; Tapu kütüğünün müstakil bir sayf…

Devamı...

KÜBAJ HESAPLARI

İnşaatlarda kazılacak toprak miktarı maliyet hesaplarında büyük önem taşır. Siz de hacim hesaplarının titizlikle hesaplanmasını tercih edin…

Devamı...

Açılışımıza Özel İndirimli Fiyatlar

Arayın 0544 960 00 00

Misyonumuz yeniliklere açık ve sürekli gelişme içinde olan güvenilir bir kuruluş olmaktır.

Vizyonumuz “geleceğin firması” olmaya yöneliktir. Başarının temel anahtarlarınından birinin ise bu yolda çalışmak ve doğru yoldan şaşmamak olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle şirketimizin harita sektörlerinde başarısını daha da arttırmak için;

• Çağdaş teknoloji yeni projeler üretmek
• Sektörün sorunlarını çözecek uygulamalar sunmak
• Çevreye duyarlı, ekonomik ve kaliteli hizmet vermek
• İnşaat ve harita sektöründe ara ve kalifiye eleman eğitimini arttırmaktır.

İleri teknolojisi, deneyimli ve tecrübeli personel kadrosu teknik hassasiyeti ve müşteri memnuniyeti ile sektörde her zaman bir adım önde…