03 Mar 2019

İmar durumu ve ruhsat işlemleri

Ruhsat başvuru dilekçesi. (Öncelikle ruhsat için başvuru dilekçenizi vermeniz gerekir.)

Yapıya ilişkin bilgi formu.

Tapunuz.

İmar durumu. (Belediyede imar biriminden, bu bölüm yoksa fen işleri biriminden alınacaktır.)

Aplikasyon belgesi. (  Bu belgenin temin edilmesi konusunda yardımcı oluyoruz. )

Mimari proje. (Mimarlar tarafından hazırlanan mimari proje, Mimarlar Odası tarafından onaylı olarak temin edilir.)

Mimarlar Odası’ndan alınması gereken sicil belgesi.

Betonarme statik proje (Betonarme statik proje ise inşaat mühendisleri tarafından hazırlanır ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından onaylanması gerekir.)

Zemin etüt raporu. (Konut ya da iş yeri projesinin inşa edileceği zemin araştırmaları yapılır ve zemin etüdü bu aşamada gereklidir. Binanın mukavemetinin yanı sıra konumlanacağı arsanın depreme karşı dayanıklılığı ya da alınması gerekenler, zemin raporu ile belirlenir.)

Yapı Müteahhidi ile ilgili gereken belgeler. (Eğer bir müteahhit ile çalışıyorsanız, ilgili müteahhit ve şirketlerin gereken belgeleri hazırlanır.)

Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.

Yapı denetim şirketi ücretinin %20’lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu. Şantiye şefi sözleşmesi.

Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.

İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.

Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).

Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.

Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).

Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.

Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.

 

Yukarıda yazılı tüm evraklar için çok uygun fiyatlarla yardımcı oluyoruz. 

 

İmar durumu ve ruhsat işlemleri

 

Yeni bir konut ya da iş yeri yaptıracağınız bina için yapının konumlandığı arsanın imar durumu ve ruhsat işlemleri başlangıçta gereken belgelerin alınması için dikkat edilecek hususlar arasında yer alıyor. Bir arsa üzerinde ev inşa edilebilmesi için öncelikle mimari projenin hazırlanması gerekiyor. Ancak hazırlanan mimari projenin de imar durumuna uygun olması gerekiyor. İmar durumu belgesi de bağlı olunan ilçe belediyesinden alınıyor. İmar durum belgesine göre hazırlanan mimari proje için inşaat ruhsatı alınıyor. İnşaat ruhsatı alınmadan bir arsa üzerinde inşaat yapılamıyor. Aksi halde yapı kaçak yapı olup, belediye tarafından tespit edilmesi halinde yapı inşaatı durduruluyor. Ruhsat aldıktan sonra 2 yıl içinde inşaata başlanmaması ve 5 sene içinde de bitirilmemesi durumunda ruhsat geçersiz olup; yeniden inşaat ruhsatının alınması gerekiyor.

 

Tüm bu işlemler için sizlere, ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bize ulaşın.

Bir cevap yazın